ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (2024)

Examples of using Πρώτα βήματα στον κόσμο του in a sentence and their translations

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (1)

{-}ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (2)

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (3)

 • official ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (4)
 • colloquial ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (5)
 • medicine ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (6)
 • ecclesiastic ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (7)
 • financial ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (8)
 • official/political ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (9)
 • computer ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (10)

More examples below

Ιδανικό για ταπρώτα βήματα στον κόσμο του διαδικτύου.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (11)Ideal for thefirst steps in the world of internet.

More examples below

loading

More examples below

loading

Ερωτήσεις για το παιχνίδι Ταπρώτα βήματα στον κόσμο του Wizard101.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (12)How to play… first steps into the world of Wizard101.

Στο Crete Golf Club μπορείτε να βρείτε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά καιεπαγγελματίες του αθλήματος έτοιμους να σας βοηθήσουν να κάνετε τα σωστά πρώτα βήματα στον κόσμο του γκολφ.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (13)At Crete Golf Club you can find all the necessary equipment,and also professionals ready to help you to take the proper first steps in the world of golf.

Για όλους όσους ασχολούνται μετις ηλεκτρονικές επενδύσεις, είτε ως παράλληλη δραστηριότητα είτε αποκλειστικά, ταπρώτα βήματα στον κόσμο του forex είναι και τα δυσκολότερα.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (14)For anyone committed to online investing,no matter whether they pursue it alongside with their careers or as a full-time activity, taking the first steps into the world of forex is the hardest.

Platz Κάντε τοπρώτο βήμα στον κόσμο του μάρκετινγκ ενημερωτικών δελτίων με το Sendeffect.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (15)Platz Take thefirst step into the world of newsletter marketing with Sendeffect.

More examples below

More examples below

People also translate

ταπρώτατηςβήματαστονκόσμοτηςπρώτατουςβήματαστονκόσμοταπρώταβήματαστοντρόποταπρώταβήματαστηνκαταπολέμησηαπόταπρώταστονκόσμοταπρώταβήματαστονδρόμοσας

Το κιτ αυτό είναι τοπρώτο βήμα στον κόσμο της σύγχρονης ηλεκτρονικής.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (28)The EDU01 basic experiment kit is thefirst step into the world of modern electronics.

Οι τακτικές από αυτά τα παιχνίδια είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, έτσι ώστε τα γραφικά,αλλά μας έδωσαν ταπρώτα βήματα στον κόσμο των παιχνιδιών στρατηγικής.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (29)The tactics of these games are different from each other, so as graphics,but they gave us thefirst steps in the world of strategy games.

Είναι το πιάτο που έχουν δοκιμάσει και ζητήσει τη συνταγή όλοι οι φίλοι και γνωστοί μου και που αποτέλεσε τη βασικήαφορμή να ανέβω στην εκτίμησή τους ως μάγειρας, από ταπρώτα μου βήματα στον κόσμο της οικιακής γαστρονομίας.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (30)It is the dish for which all my friends and acquaintances asked for the recipe,and it started my first steps into the world of home gastronomy.

More examples below

Ακόμη και στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει επαρκώς προετοιμασμένοι μαθητές για το τι να περιμένουμε,λαμβάνοντας τοπρώτο βήμα στον κόσμο της εργασίας συνοδεύεται συχνά από φόβο για το άγνωστο, και η αμφιβολία για την ικανότητα του ατόμου να είναι επιτυχής.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (31)Even where higher education adequately prepared students about what to expect,taking that first step into the world of work is often accompanied by fear of the unknown, and doubt about one's ability to be successful.

To 2006 έκανε τα πρώτα του βήματα στον κόσμο του διαδικτύου.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (32)In 2006, I took my first steps into the world of international development.

Περνώντας με επιτυχία καθένα από τα 4 πρώτα στάδια αξιολόγησης μπορείς να είσαι κιεσύ ένας από τους φιναλίστ που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του digital marketing:

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (33)Successfully completing each of the first four stages of the evaluation and selection process,you can be one of the finalists who will take their first steps in the world of professional digital marketing:

Εκεί έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μόδας.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (34)There he took his first steps in the world of art.

More examples below

Εκεί έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μόδας.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (35)These were his first steps into the world of fashion.

Πάρτε τα πρώτα σας βήματα στον κόσμο της bartending!

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (36)Take your first steps into the world of bartending!

More examples below

Επίσης η λαγκούνα, με τα ήσυχα και ρηχά νερά της,είναι ένα από τα φιλικότερα μέρη στην Ελλάδα για να κάνει κάποιος τα πρώτα του βήματα στον κόσμοτου windsurf.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (37)Also the laguna, with its quiet and shallow waters,is one of the most friendly places in Greece to make its first steps in the windsurf world.

Ένα παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (38)A young girl takes her first steps into the real world.

Ένα παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (39)A young man takes his first steps into the outside world.

Το Extremers BASE σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε τα πρώτα σας βήματαστον κόσμο του Windsurfing με τον έμπειρο εκπαιδευτή μας!!!

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (40)Extremers BASE gives you the opportunity to take your first steps in the world of Windsurfing with our experienced coach!!

Επίσης η λαγκούνα, με τα ήσυχα και ρηχά νερά της,είναι ένα από τα φιλικότερα μέρη στην Ελλάδα για να κάνει κάποιος τα πρώτατου βήματαστον κόσμο του windsurf.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (41)The lagoon, with its shallow and calm waters,is also one of the friendliest spots in Greece for someone to be initiated in the world of windsurfing.

Η σχολή μας διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτές που θα σας καθοδηγήσουν στα πρώτα σας βήματα στον κόσμο του Foil Kite.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (42)Our school has experienced trainers who will guide you through your first steps in the world of HydroFoil Kite.

More examples below

Αυτό της ασυναρτησίας είναι όταν κάνουμε τα πρώτα βήματαστον κόσμο της κατανόησης.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (43)This incoherence appears at thetime one takes the first steps into the world of comprehension.

Σύσταση ενός πραγματικού"Erasmus για μαθητευόμενους" είναι η δέσμευση που ανέλαβα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009: αφορά τους νέους και τους όχι και τόσο νέους,καθώς κάνουν το πρώτο βήμαστον κόσμο της εργασίας και αποκτούν εργασιακή εμπειρία, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψουν εντός της Ευρώπης και να έλθουν σε άμεση επαφή με την οικονομική πραγματικότητα της εσωτερικής αγοράς μας.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (44)Setting up a real'Erasmus for apprentices', that is the commitment I undertook during the 2009 European election campaign: this is about the young and the not so young,while putting a foot in the world of work and gaining work experience, having the opportunity to travel within Europe and having direct contact with the economic realities of our Internal Market.

Η σειρά“Dance!” είναι η ιστορία μιας ομάδας νέων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον ανταγωνιστικό κόσμο του χορού.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (45)Dance!” is the story of a group of young people taking their first steps into the competitive world of Dance.

To 2006 έκανε τα πρώτα του βήματα στονκόσμο του διαδικτύου.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (46)In 2006, we decided to take the first steps inthe international market.

Ένα παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα στονκόσμο.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (47)The child taking his first steps in the field.

Αφού σπούδασε και δούλεψε για πολλά χρόνια ως μηχανικός αεροπλάνων στην Ολλανδία, ο Αμπού-Ασάντ έκανε τα πρώτα του βήματα στονκόσμο του κινηματογράφου ως παραγωγός.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (48)After having studied and worked as an airplane engineer inthe Netherlands for several years, Abu-Assad entered the world of cinema as a producer.

Αφού σπούδασε και δούλεψε για πολλά χρόνια ως μηχανικός αεροπλάνων στην Ολλανδία, ο Αμπού-Ασάντ έκανε τα πρώτα του βήματα στονκόσμο του κινηματογράφου ως παραγωγός.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (49)After having studied and worked as an airplane engineer inthe Netherlands for several years, Hany Abu-Assad entered the world of cinema and television as a producer.

Η σχολή μας διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτές που θα σας καθοδηγήσουν στα πρώτα σας βήματα στον κόσμοτου Formula Kite.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (50)Our school has experienced trainers who will guide you through your first steps in the Formula Kite world.

Το πρώτο βήμαστον κόσμο της εργασίας.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (51)First step in the work field.

Το 1987 ξεκινάει τα πρώτα τουβήματαστονκόσμοτου Βιομηχανικού Design ως εσωτερικός συνεργάτης του βιομηχανικού ομίλου Pedicone.

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (52)In 1987, he took his first steps in the field of Industrial Design working for the industrial group Pedicone.

More examples below

More examples below

ΠΡΏΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ in English Translation (2024)

FAQs

Are there any words or expression you know that are hard to translate? ›

The 16 Most Difficult English Words to Translate
 • -ish. Is the adjective you're using too strong? ...
 • Auto-tuned. If a singer is auto-tuned, some people might not call them a singer--all their off-key wailing has been digitally corrected.
 • Bromance. ...
 • Cheesy. ...
 • Facepalm. ...
 • Fair / Fairness. ...
 • Free. ...
 • Gobbledygook.

What is the hardest thing to say in the English language? ›

7 most difficult English words that will let you forget what you wanted to say
 • Rural. ...
 • Sixth. ...
 • Sesquipedalian. ...
 • Phenomenon. ...
 • Onomatopoeia. ...
 • Supercalifragilisticexpialidocious. ...
 • Worcestershire.

What is one of the hardest languages to translate? ›

5 Hardest Languages to Translate (And Why They Are Difficult)
 1. Mandarin Chinese. By number of speakers, Mandarin is the most common language in the world. ...
 2. Korean. We are continuing with another Asian language. ...
 3. Arabic. ...
 4. Thai. ...
 5. Hungarian.
Apr 25, 2024

Which language cannot be translated by Google? ›

For example, Odia is a language spoken in India with more than 38 million speakers, but no support on Google Translate. Meanwhile, languages like Czech, Hungarian and Swedish which have just 8 to 13 million speakers have support from various AI translation services.

What is the easiest language in the world including English? ›

Languages that are related to English and easy to learn include most Germanic languages (Dutch, Norwegian, Danish, Swedish, and German) and Romance languages (Spanish, Portuguese, Italian, French, and Romanian).

What is the easiest language to learn in the world including English? ›

This may come as a surprise, but we have ranked Norwegian as the easiest language to learn for English speakers. Norwegian is a member of the Germanic family of languages — just like English!

What words are hard to translate? ›

Ten Most Difficult Words in the World to Translate
 • Mamihlapinatapei. From Yagan, the indigenous language of the Tierra del Fuego region of South America. ...
 • Jayus. From Indonesian, meaning a joke so poorly told and so unfunny that one cannot help but laugh.
 • Prozvonit. ...
 • Kyoikumama. ...
 • Tartle. ...
 • Iktsuarpok. ...
 • Cafuné ...
 • Torschlusspanik.

Are there words that can't be translated? ›

Every language has its own quirks, history, and culture surrounding it, so while you may develop a rich vocabulary in English, some words will always remain untranslatable.

What is the word for words that cant be translated? ›

Untranslatability is the property of text or speech for which no equivalent can be found when translated into another (given) language. A text that is considered to be untranslatable is considered a lacuna, or lexical gap. The term arises when describing the difficulty of achieving the so-called perfect translation.

Why are some words difficult to translate? ›

Untranslatable Words: Some words embody concepts or emotions exclusive to a certain language and culture without direct equivalents in other languages. These untranslatable words necessitate extensive explanations or descriptions to accurately convey their meaning, which can be a challenge for translators.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.